Diamanty

Hmotnosť diamantu

Hmotnosť diamantu sa dnes medzinárodne meria v karátoch, so skratkou „ct“. Pozor, ide o iný karát než u zlata, ten je jednotkou rýdzosti a má skratku „kt“. Obvykle sa udáva s presnosťou na 2 desatinné miesta, niekedy aj na 3. Karát sa tiež delí na „grains“ (grány – zrna), čo je jednotka používaná pre perly. Takže o jednokarátovom diamante môžeme hovoriť ako o „four-graineru“.

1ct (metrický karát) = 200 mg = 1/5 gramu

 

Ako sa hmotnosť určuje?

Hmotnosť diamantov sa určuje na veľmi presných diamantových váhach – dnes najčastejšie na elektronických karátových váhach. Vzhľadom k jasne daným parametrom briliantového výbrusu, ju ale môžeme stanoviť aj zmeraním briliantu. V nasledujúcej tabuľke vidíte prepočet hmotnosti a veľkosti v milimetroch (mm). Rámčekom sú vyznačené hmotnosti diamantu, s ktorými najčastejšie pracujeme v našej firme.

 

Hmotnosť a cena

Cena diamantu nerastie úmerne jeho hmotnosti. Veľké diamanty sú totiž vzácne, a tak sú aj cennejšie. Diamant s váhou 2 karátov je teda drahší než dva jednokarátové diamanty s inak rovnakými vlasťami. Najväčšie nájdené diamanty majú tisíce karátov.

Ako vznikla jednotka karát?

V skorších dobách pred metrickým systémom bolo ťažké nájsť nejaké porovnávacie meradlo pre meranie váhy apod. Pre meranie váhy sa v Arábii a Persii osvedčilo malé semienko svätojánskeho chleba, známeho aj ako karob alebo chlebovník. Toto semienko má totiž uniformnú veľkosť a váhu, a navyše nenasáva vlhkosť z okolia, takže na mori aj na púšti váži rovnako. A tak sa ním drahé kamene merali po dlhé stáročia. Päť semienok karobu váži 1 gram.

Ako veľké diamanty sú najčastejšie?

Diamanty v bežne predávaných šperkoch majú obvykle hmotnosť v stotinách, desatinách až jednotkách karátov. V našich šperkoch používame najčastejšie diamanty do ¼ karátu.

Ako investičné diamanty majú najväčší obrat diamanty v rozmedzí 0,5 až 1 ct, ktoré zaistia investorovi najlepšiu likviditu. Aktuálne sa cena takýchto kameňov pohybuje v rozmedzí 9 000 – 17 500,- EUR

Farba diamantu

Diamant je sám o sebe bezfarebný minerál. Väčšinou sa v ňom ale vyskytujú chemické prímesi, ktoré spôsobujú jeho zafarbenie. A tak sa diamanty vyskytujú v najrôznejších farebných odtieňoch.

Bežné zafarbenie

Väčšina kameňov sa vyskytuje vo farebných tónoch od ľahko nažltlej po hnedožltú. Toto zafarbenie spôsobuje prímes dusíku a znižuje cenu kameňa. Z bežných diamantov sú najcennejšie tie úplne bezfarebné, nažltlé diamanty sa zaraďujú do skupiny komerčne nazývané „Cape“ alebo „kapská séria“ a sú lacnejšie.

Najčastejšie používaná stupnica pre hodnotenie farby diamantov GIA – najvyššia je trieda D. Naša spoločnosť používa hlavne kamene od G až po H.

Vzácne farby – fancy colors

Naopak iné prímesi, spôsobujúce neobvyklé farby, cenu diamantov zvyšujú. Môžeme sa stretnúť s diamantmi zelenými, ružovými, čiernymi alebo modrými. Farebné diamanty sú známe pod obchodným názvom „fancy colors“, sú veľmi vzácne a tiež veľmi drahé, obzvlášť pokiaľ sú farby sýte. Vzácne sú aj sýto žlté diamanty, takže aj ich cena je vysoká.

Ako sa farba hodnotí

Rovnako ako v minulosti je aj dnes farba väčšinou hodnotená vizuálne, niekedy s použitím špeciálnych pomôcok - napr. lampou s definovanou farebnou teplotou. Aj keď sa technické zariadenia rýchlo vyvíjajú, zatiaľ žiadny predávaný kolorimeter nenahradil ľudské oko.

Stupnice farieb

Už veľmi skoro začalo dochádzať ku klasifikácií a popisu farieb jednotlivých diamantov. Zvlášť sa hodnotia bežné diamanty, ktoré majú stupnicu začínajúcu úplne bezfarebnými kameňmi a postupne sa v nej zvyšuje stupeň žltého zafarbenia. Diamanty vzácnych farieb (fancy colors) sa hodnotia individuálne.

Pre označovanie v certifikátoch dnes valná väčšina laboratórií používa systém zavedený GIA, kedy najviac bezfarebný diamant sa označuje písmenom D a najviac zafarbený písmenom Z.