Identifikačné značky

V tejto časti sa líši česká a slovenská úprava. Pretože centrála našej spoločnosti sa nachádza v Prahe a veľkú časť šperkov vyrábame v Českej republike, zoznámime vás so značením šperkov v oboch krajinách.

Na Slovensku sa využíva iba jedno označenie, tzv. zodpovednostná značka:

Zodpovednostné značky

Toto označenie je pridelené každej registrovanej spoločnosti či zlatníkovi príslušným puncovým úradom. Spravidla sa používajú iniciály firmy a toto označenie je rovnaké, či už spoločnosť vystupuje v role výrobcu, alebo ako obchodník. Naša zodpovednostná značka obsahuje písmená NGL umiestnené v obdĺžniku.

Potvrdenie o pridelení slovenskej zodpovednostnej značky

V Českej republike sa naopak využívajú dve rôzne značky podľa toho, či ide o vyrobený alebo dovezený šperk:

Výrobné značky

Ide o jedinečné označenie každej registrovanej spoločnosti či zlatníka, ktoré pridelil príslušný puncový úrad. Spravidla sa používajú iniciály firmy a vďaka tomuto označeniu je hneď viditeľné, kto sa na výrobe podieľal. Našu výrobnú značku nájdete pod písmenami NGL umiestenými v ovále a dávame ich na všetky šperky, ktoré vyrobíme v Českej republike. Značku je možné používať iba pre označovanie nami vyrobeného výrobku alebo nami skompletovaného tovaru.

Aké šperky sa puncujú

Všetky šperky vyrobené na území Slovenskej republiky, ktoré sú zo zliatin zlata, striebra alebo z platiny, musia byť opatrené zodpovednostnou značkou a po následnej kontrole puncovým úradom aj štátnou puncovou značkou. Rýdzostná značka na týchto šperkoch povinne byť nemusí, ale výrobca ju často pridáva pre lepšiu informáciu.

Pri dovezených šperkoch je situácia zložitejšia. Záleží totiž na tom, z akej zeme boli šperky dovezené. Slovenský puncový úrad uznáva puncové značky niektorých iných krajín a šperky s týmto označením potom už nie je potrebné označovať slovenským puncom. Medzi tieto krajiny patrí Česká republika, ďalej štáty, ktoré podpísali tzv. Viedenskú konvenciu, a krajiny, s ktorými Slovensku podpísalo Dohodu o vzájomnej platnosti puncových značiek. Na šperkoch z týchto krajín môžete teda nájsť buď tzv. konvenčný punc alebo puncovú značku príslušného štátu.

Šperky dovezené z iných krajín musia byť označené najprv zodpovednostnou značkou a potom predložené ku kontrolu puncovému úradu, ktorý ich označí štátnou puncovou značkou.

Aké šperky sa nemusia puncovať

Výnimku predstavujú šperky v podlimitnej hmotnosti, ktorá pri zlate a platine predstavuje 0,5 g a pri striebre 2 g (v Českej republike je váhový limit pre striebro 3 g). Tie kontrole puncového úradu nepodliehajú, nemusia teda byť označené štátnou puncovou značkou, ale naopak je u nich povinné označenie rýdzostnou a zodpovednostnou značkou.

Dovezené šperky, ktoré sú v podlimitnej hmotnosti, taktiež nemusia byť kontrolované puncovým úradom. Tento tovar teda nemusí byť označený štátnym puncom. Spravidla na ňom ale býva zodpovednostná značka, ktorá odkazuje na dovozcu. A nesmie chýbať rýdzostná značka.

 

Či už nakupujete tovar online alebo v kamenných obchodoch, určite pri šperkoch nesledujte iba estetickú podobu a remeselnú kvalitu spracovania, ale venujte pozornosť aj týmto miniatúrnym puncovým značkám. Pokiaľ symboly na prvý pohľad neuvidíte, určite sa nebojte obchodníka spýtať, kde a ako punc nájsť. Je to naozaj jediný kontrolný prvok, ktorý vám zaručí, že si kupujete šperk z drahého kovu.