Zlato – puncové značky

Čo sú puncové značky a aké na našich šperkoch používame

Puncová značka je malý symbol, ktorý sa nachádza na vašom šperku z drahého kovu. Informuje vás o rýdzosti a pôvode použitého kovu, o tom, či bol šperk skontrolovaný puncovým alebo iným na výrobcovi a obchodníkovi nezávislým úradom a taktiež o mieste, kde samotná kontrola prebehla. Z pohľadu zlatníkov, dizajnérov a väčších výrobcov sú puncové značky nutným, a tak trochu neestetickým, zlom. Sú síce maličké, ale oko odborníka na vec vzatú ich dokáže odhaliť ihneď. Každopádne sú nevyhnutnou súčasťou šperkov a majú svoj praktický význam – vďaka ním môžete mať kľud na duši, pretože presne viete, z akého kovu váš šperk je, respektíve či značka súhlasí s informáciami, ktoré o materiáli uvádza predajca. Týmto malým symbolom by ste teda mali venovať pozornosť rovnako dôkladne ako kvalite celého šperku.

Kto vydáva puncové značky

Puncové značky vydáva nezávislý štátny orgán, ktorým je puncový úrad. Naša česká spoločnosť Next Generation Luxury s.r.o. je registrovaná na Puncovom úrade ČR v Prahe pod číslom 11333. Naša slovenská pobočka N.G.L. s.r.o. je zároveň registrovaná na Puncovom úrade SR. Pokiaľ by ste nás chceli nájsť v databáze na stránkach, kliknite na sekciu podnikatelia, vyplňte obchodné meno spoločnosti alebo IČO a systém vám potom ukáže nás ako registrovanú spoločnosť.

Hlavnou úlohou puncového úradu je vykonávať puncovú kontrolu, overovať rýdzosť výrobkov z drahých kovov a vykonávať puncovú inšpekciu. Okrem toho do jeho pôsobenia spadá aj rada ďalších činností, ale my by sme sa radi zamerali na oblasť, do ktorej patria práve puncové značky.

Aké značky môžete vidieť na svojich šperkoch?

Na každom šperku môžete nájsť niekoľko rôznych značiek – rýdzostné, zodpovednostné a štátne puncové značky. Rýdzostné a zodpovednostné značky dávajú na šperky samotní výrobcovia, naopak štátnu puncovú značku môže dať na šperk iba puncový úrad a plní funkciu hlavnej kontroly. Každá značka má svoj význam a poskytuje vám o vašom šperku iné informácie.

 

Štátne puncové značky

Tieto značky bývajú z celého šperku najdôležitejšie, lebo podľa tvaru poznáte, o aký druh kovu ide a aká je jeho rýdzosť. Aby ste sa lepšie orientovali, pomôže vám táto tabuľka štátnych puncových značiek.

 

Štátny punc vám de facto dáva istotu, že je šperk úradne skontrolovaný a že spoločnosť pravdivo uvádza kov, z ktorého šperk vyrobila. Pokiaľ analýza vykonaná puncovým úradom ukáže, že puncové značky od výrobcu neodpovedajú použitému materiálu, môže byť šperk znehodnotený.

Rýdzostné značky

Tieto značky majú informačný a orientačný charakter. Ide o číslo označujúce rýdzosť kovu, na ktorom je značka vyrazená. Slovo rýdzosť vychádza z prídavného mena rýdzi, teda čistý, nezmiešaný. Číselný údaj nás informuje o pomernom hmotnostnom obsahu drahého kovu v predmete alebo v zliatine.

Pre 14karátové zlato uvidíte značku najčastejšie vo forme 585, čo znamená, že šperk obsahuje 585/1000 rýdzeho kovu v zliatine, z ktorej je šperk vyrobený. 18karátové zlato potom nájdete pod značkou 750 (750/1000), lebo šperk vyrobený z tejto zliatiny obsahuje vyšší podiel rýdzeho zlata. 24karátové čiže rýdze zlato by ste tým pádom našli pod značkou 999, lebo je tu prítomnosť zliatin naozaj minimálna. Tento materiál sa však pre výrobu šperkov nevyužíva.

Na Slovensku sa využíva aj 9karátové zlato, ktoré klienti poznajú podľa označenia 375/1000. Z toho vyplýva, že pomer zlata v zliatine je 37,5% a zvyšok tvoria prímesi. Striebro nájdete najčastejšie pod označením 925 – všetky naše strieborné šperky sú v tejto rýdzosti. Ide o tzv. sterlingové striebro, teda o klenotnícke striebro, ktoré má v sebe 92,5 % rýdzeho striebra a zvyšok sú prímesi (väčšinou ide o meď). Iné zliatiny striebra nájdete napríklad v minciach, kde zliatina nemusí byť tak kvalitná.

 

Čo sa týka platiny, využívame platinu s označením 950, ktorá patrí k tým najkvalitnejším zliatinám.